Erkende diploma’s

Erkende diploma’s

Alle diploma’s die worden uitgereikt door De Gezondheidsschool zijn voldoende om te kunnen starten als werknemer of zelfstandige. Er wordt in België en Nederland een onderscheid gemaakt tussen diploma’s van gereglementeerde beroepen (pedicuremasseur, schoonheidsspecialiste) en niet-gereglementeerde beroepen.

Je volgt een opleiding voor niet-gereglementeerde beroep:

België

Alle diploma’s en getuigschriften die worden uitgereikt door De Gezondheidsschool zijn erkend door Wellnessfederatie VZW, de erkende beroepsvereniging die zetelt in de Hoge Raad voor de zelfstandigen en de KMO en in de sectorcommissie Personenverzorging. Dit wil zeggen dat je na het volgen van een opleiding aan De Gezondheidsschool (en je slaagt voor het examen) je jezelf probleemloos kan aansluiten bij deze erkende beroepsvereniging als erkend lid.

Wanneer je slaagt voor een examen van een cursus aan De Gezondheidsschool verkrijg je steeds een erkend diploma waarmee je kan werken in dienstverband of kan starten als zelfstandige (mits je ook het attest bedrijfsbeheer kan voorleggen op het ondernemingsloket). Alle opleidingen zijn immers in overeenstemming met de programmawet van 10 februari 1998 tot bevordering van het zelfstandig ondernemerschap (BS 21.02.1998) en het Koninklijk besluit van 21 december 2006 betreffende de beroepsbekwaamheid voor de uitoefening van zelfstandige activiteiten op het gebied van lichaamsverzorging.

De opleidingen voldoet bovendien aan de voorwaarden van de kaderwet van 24 september 2006 betreffende het voeren van de beroepstitel van een dienstverlenend intellectueel beroep en het voeren van de beroepstitel van een ambachtelijk beroep. Wanneer je geslaagd bent voor het examen en het diploma hebt behaald mag je jezelf erkend noemen wanneer je deze activiteiten uitoefent in dienstverband of als zelfstandige.

Nederland – Anbos

ANBOS is de afkorting van de Algemene Nederlandse Branche Organisatie Schoonheidsverzorging. Leden van ANBOS hebben recht op gratis bijscholing, terugbetaling van zorgverzekeraars en genieten een grotere erkenning bij hun klanten. Het doel van ANBOS is de kwaliteit van het beroep en de beroepsuitoefening te bevorderen, zodat ondernemers in de schoonheidsverzorging zich kunnen onderscheiden en een goede en verantwoorde dienstverlening kunnen bieden.
Om lid te worden dien je een proef af te leggen bij een Nederlandse exameninstelling (bv Visavi, Capabel examens, Exuive, TCI of KWC). Met dit diploma kan je jezelf meteen aansluiten bij ANBOS. De Schoonheidsschool is hier alvast de perfecte voorbereiding op.

Je volgt cursus voor een gereglementeerde beroep:

België

In België zijn er enkele beroepen zeer streng gereglementeerd, zoals (schoonheidsspecialiste, pedicure, masseur). Wanneer je wil werken als zelfstandige moet je dan ook in het bezit zijn van een vestigingsattest, naast het diploma bedrijfsbeheer. Via De Gezondheidsschool volg je opleidingen als voorbereiding op de Centrale Examencommissie waar je de erkende vestigingsattesten behaalt.

Je volgt aan De Gezondheidsschool erkende opleidingen. Wanneer je slaagt voor het examen verkrijg je het diploma dat wordt uitgereikt door De Gezondheidsschool en waarmee je kan gaan werken in dienstverband. Wil je starten als zelfstandige moet je naast het attest bedrijfsbeheer ook in het bezit zijn van het erkende vestigingsattest. Je dient dan nog een extra theoretisch examen af te leggen bij de FOD Economie. Wanneer je daar slaagt krijg je het bijkomende vestigingsattest dat in overeenstemming met de programmawet van 10 februari 1998 tot bevordering van het zelfstandig ondernemerschap (BS 21.02.1998) en het Koninklijk besluit van 21 december 2006 betreffende de beroepsbekwaamheid voor de uitoefening van zelfstandige activiteiten op het gebied van lichaamsverzorging. Je kan dus ook probleemloos starten als zelfstandige via de opleidingen van De Gezondheidsschool.

De opleidingen en de uitgereikte diploma’s zijn erkend door Wellnessfederatie VZW, de erkende beroepsvereniging die zetelt in de Hoge Raad voor de zelfstandigen en de KMO en de zetelt in de sectorcommissie Personenverzorging. Dit wil zeggen dat je na het volgen van deze opleiding en het slagen van het examen je zich probleemloos kan aansluiten bij deze erkende beroepsvereniging als erkend lid.

Deze opleiding voldoet bovendien aan de voorwaarden van de kaderwet van 24 september 2006 betreffende het voeren van de beroepstitel van een dienstverlenend intellectueel beroep en het voeren van de beroepstitel van een ambachtelijk beroep. Wanneer je geslaagd bent voor het examen en het diploma van hebt bekomen mag je jezelf erkend noemen wanneer je deze activiteiten uitoefent in dienstverband of als zelfstandige.

Nederland – Anbos

ANBOS is de afkorting van de Algemene Nederlandse Branche Organisatie Schoonheidsverzorging. Leden van ANBOS hebben recht op gratis bijscholing, terugbetaling van zorgverzekeraars en genieten een grotere erkenning bij hun klanten. Het doel van ANBOS is de kwaliteit van het beroep en de beroepsuitoefening te bevorderen, zodat ondernemers in de schoonheidsverzorging zich kunnen onderscheiden en een goede en verantwoorde dienstverlening kunnen bieden.
Om lid te worden dien je een proef af te leggen bij een Nederlandse exameninstelling (bv Visavi, Capabel examens, Exuive, TCI of KWC). Met dit diploma kan je jezelf meteen aansluiten bij ANBOS. De Schoonheidsschool is hier alvast de perfecte voorbereiding op.

Europese Unie

Indien je vragen hebt over andere landen van de Europese Unie vragen wij je contact op te nemen met het secretariaat zodat wij dit voor je kunnen uitzoeken. In de meeste Europese landen is er geen vestigingswet of is ze veel soepeler dan de Belgische wetgeving. Wanneer je met andere woorden een opleiding volgt aan De Gezondheidsschool kan je dus bijna altijd aan de slag als werknemer of zelfstandige.