Examencommissie

In De Gezondheidsschool leer je op een professionele manier je toekomstige job in de sector van wellness, massage of coaching.

Twee examencommissies in België

In België bestaan er twee examencommissie waar je erkende diploma’s of vestigingsattesten kan behalen. Voor de examencommissie FOD Economie en Middenstand voor de erkende en beschermde beroepen wordt je tijdens de lessen aan De Gezondheidsschool intensief voorbereid zodat je met succes voor het examen zal slagen.

De examencommissie FOD Economie en Middenstand

Via deze examencommissie behaal je erkende vestigingsattesten die je toelaten om met een beschermd beroep te starten als zelfstandige in hoofd- of bijberoep. Als je in België een beschermd beroep als zelfstandige wil uitoefenen, zoals bijvoorbeeld erkend schoonheidsspecialiste, kapper, massagetherapeut of pedicure, dan dien je naast bedrijfsbeheer ook een vestigingsattest te bezitten dat je beroepskennis bewijst. Ook het erkende attest bedrijfsbeheer kan je via De Gezondheidsschool behalen. Dat heb je steeds nodig om een ondernemingsnummer te verkrijgen via het ondernemingsloket.

Maandelijks worden er meerdere examens georganiseerd. Je dient hiervoor een theoretisch examen af te leggen voor de Centrale Examencommissie te Brussel. Tijdens onze lessen word je intensief voorbereid op het centrale examen. Wanneer je hiervoor slaagt, verkrijg je het erkende vestigingsattest waarmee je kan starten als zelfstandige in hoofd- of bijberoep! De slaagkansen liggen heel hoog. De Gezondheidsschool heeft een jarenlange ervaring en weet perfect wat je moet kennen om het examen met succes te kunnen afleggen.

Meerdere van onze syllabussen zijn zelfs geschreven door (ex-)juryleden van deze examencommissie. Je bent bij onze school dus zeker dat je de ideale voorbereiding hebt voor deze examens. Bovendien geldt voor deze opleidingen de examengarantie!