Angstcoach, cpProfessionWithFuture

Iedereen heeft wel eens angstgevoelens. Meestal is dit een perfect gezonde en logische reactie op mogelijke gevaren. Toch kan angst bij sommige mensen ook ernstigere vormen aannemen, die leiden tot stoornissen en/of psychologische klachten. Tijdens deze opleiding Angstcoaching leer je hoe je cliënten kan begeleiden, zodat ze vrijer en met meer zelfvertrouwen door het leven gaan!

Angst komt tot uiting in een heel breed spectrum: angst voor de tandarts, spinnen, verandering, de dood… elke vorm vraagt een unieke aanpak. Met een professioneel coachingstraject leer je je cliënten hun angst rationaliseren om deze uiteindelijk te laten verdwijnen. Een erg waardevolle vorm van coaching!

Angst is geen teken van zwakte, maar juist een kans om moed te tonen en te groeien.

Karen Salmansohn
cpWouldYou
 • beter begrijpen waar angsten vandaan komen
 • mensen met angststoornissen handvatten aanreiken
 • relaxatieoefeningen aanleren en doorgeven
 • je coachingvaardigheden verder uitbreiden
 • comfortabel thuis studeren op je eigen tempo en op je eigen manier
Angstcoaching
cpEducationTypeProfessional
Centrum voor Afstandsonderwijs
cpCourseTypeHome
3-6 month.plural cpCourseTypeHomeDurationSuffix
cpCourseTypeDiplomaPrefix diploma

€289

cpProgram Angstcoaching
Angstcoaching online cursus
cpCourseContent
 • Wat is Angstcoaching?
 • Hoe ontstaan angsstoornissen?
 • Welke stoornissen kan ik oplossen d.m.v. Angstcoaching?
 • Wat is mijn rol als Coach?
 • Exposure-technieken
 • Relaxatieoefeningen
 • Methodes met positieve stimuli
 • Respectvol omgaan met cliënten
 • Actief leren luisteren
 • Een individueel coachingstraject opstellen
cpSkillsAndSkills
 • Je klanten kunnen geruststellen bij een emotionele angstreactie
 • Hen doen inzien dat hun vrees niet rationeel is
 • Samen een coachingtraject uitwerken en succesvol doorlopen
cpFutureOpportunities
 • Angstcoach
 • Life Coach, Kindercoach, Verslavingscounselor (Specialisatie Angstcoaching)
 • Je eigen Coachingpraktijk (Specialisatie Angstcoaching)
 • Workshops geven
cpTeachers Angstcoaching

cpPracticalInfo

cpStudyProgress

Je krijgt de cursus Angstcoaching binnen een week na inschrijving thuisgestuurd en kan meteen beginnen studeren. Dankzij de flexibiliteit van een thuisstudie studeer je waar en wanneer je wil. Je krijgt een jaar lang begeleiding van een getraind docent met ruime ervaring als ADHD-coach via ons online leerplatform, dus je staat er niet alleen voor! Wanneer je slaagt voor jouw opleiding, versturen wij jou het diploma.

cpFinancialInfo

Angstcoaching
cpEducationTypeProfessional
Centrum voor Afstandsonderwijs
cpCourseTypeHome
3-6 month.plural cpCourseTypeHomeDurationSuffix
cpCourseTypeDiplomaPrefix diploma

€289

cpGoodToKnowAboutCourse Angstcoaching

cpWhyChooseCompany Centrum voor Afstandsonderwijs

Het Centrum Voor Afstandsonderwijs is de belangrijkste opleidingsverstrekker van opleidingen in afstandsonderwijs in Vlaanderen. Door de jarenlange ervaring heeft de school een groot en gebalanceerd opleidingsaanbod uitgebouwd met relevante opleidingen voor de arbeidsmarkt. Kiezen voor het Centrum Voor Afstandsonderwijs is kiezen voor flexibel studeren waarbij je toch persoonlijk begeleid wordt door gemotiveerde en professionele docenten.

appDownloadTitle
cpHomeUSP1
cpHomeUSP2
cpHomeUSP3

cpBlogsHeading

cpTestimonialsHeading

HELGA
HELGA

Ik wens jullie alvast te danken voor het vlot verloop van intekenen voor de cursus. De ontvangst ervan. Alsook de bijkomende informatie die wordt meegegeven. Kijk er alvast naar uit om deze aan te vatten en uit te kijken naar een verderzetting.

cpT2Name
cpT2Name

cpT2Testimonial

cpT3Name
cpT3Name

cpT3Testimonial

fCompareCourses

fCompareMax3Courses

-
0