Wat is de KMO-portefeuille?

 

Het Centrum Voor Afstandsonderwijs is een geregistreerde dienstverlener van de Vlaamse Overheid in het kader van de KMO-portefeuille en de opleidingscheques.

De KMO-portefeuille is een subsidiemaatregel waarmee kleine of middelgrote ondernemingen gevestigd in het Vlaamse Gewest, 30 tot 40% van het cursusgeld (naargelang de grootte van de onderneming) kunnen laten subsidiëren door de Vlaamse Overheid.

Daarnaast kunnen de kosten van de cursus ingebracht worden in de boekhouding van de onderneming. Extra veel voordeel dus!

Je kan de KMO-portefeuille aanvragen via de website www.kmo-portefeuille.be.

We geven je hieronder alvast de nodige informatie. Heb je verder nog vragen, dan kan je terecht op het gratis nummer 1700 of via e-mail op kmo-portefeuille@vlaanderen.be.

KMO-portefeuille

KMO-portefeuille afstandsonderwijs

Wie kan gebruik maken van de KMO-portefeuille?

 

De KMO-portefeuille is ten behoeve van:

 • kleine en middelgrote ondernemingen, vrije beroepen, zelfstandigen (in hoofd- of bijberoep)
 • vestigingen (en bijhorende werknemers) gelegen in het Vlaams Gewest
 • ondernemingen uit de privé-sector
 • ondernemingen met een aanvaardbare hoofdactiviteit. Zo kan een kapster de KMO-portefeuille aanvragen voor een cursus schoonheidszorgen; zij kan deze kennis immers aanwenden in haar zaak. Een loodgieter zou dit voor deze cursus dus niet kunnen, want er kan geen verband gelegd worden tussen de aard van de opleiding en de aard van de hoofdactiviteit.

Volgende voorwaarden zijn van toepassing:

 • Jouw onderneming moet geregistreerd zijn in het KBO op het moment dat de opleiding start (en dus niet b.v. een week daarna).
 • De cursist verbindt zich ertoe het studentenplatform te gebruiken als communicatiekanaal tussen zichzelf en de docent en op regelmatige basis in contact te staan met zijn/haar lesgever via dit kanaal.
 • De cursist dient de cursus beëindigd te hebben (examen afgelegd te hebben) op 31 december van het kalenderjaar dat volgt op de indieningsdatum van de steunaanvraag.
 • Het inschrijvingsbedrag voor de cursus waarvoor KMO-subsidie wordt gevraagd, moet minstens 100 euro bedragen en moet in 1 keer volledig voldaan worden. Betalen in schijven is dus niet mogelijk.
 • Dubbele subsidiëring is niet toegestaan. Als een onderneming al een andere tegemoetkoming heeft gekregen via de overheid, kan er niet gecumuleerd worden met de KMO-portefeuille.

Op onze school kunnen wél kortingen gecumuleerd worden met de subsidie. Je kan dus wel een kortingsactie benutten en dan het bedrag mét korting laten subsidiëren.

KMO-portefeuille

KMO-portefeuille afstandsonderwijs

Hoe regel je de KMO-portefeuille?

 

Om gebruik te maken van de KMO-portefeuille dien je je middels een elektronische identiteitskaart te registreren op de website van de KMO-portefeuille:

 • eerst persoon/beheerder
 • dan als onderneming
 • vervolgens de persoon/beheerder aan de onderneming koppelen

Na de registratie krijg je een activerings-URL opgestuurd per post om je als beheerder te linken aan de onderneming. Dit hoeft enkel de eerste keer.

Hierna kan je als werkgever voor jezelf of voor een medewerker een online projectaanvraag doen. Je selecteert hiervoor de dienstverlener aan de hand van het registratienummer. Het registratienummer van onze school is DV.O226785.

Tijdens de aanvraag zal je gevraagd worden om het bedrag exclusief en inclusief BTW op te geven. Belangrijk: Je moet nooit zelf de BTW verrekenen, maar ten allen tijde het lesgeld invoeren (eventueel verminderd met commerciële kortingen). Verder wordt er altijd subsidie aangevraagd voor het volledige bedrag.

 

Een aanvraag tot KMO-portefeuille wordt automatisch bevestigd. Als school zien we hier wel op toe dat deze voldoet aan de voorwaarden. Is dit niet het geval (omwille van bijv. een verkeerd bedrag), dan zal de aanvraag door ons geweigerd of geannuleerd worden.

Na de aanvraag krijg je de gegevens om jouw deel van de betaling te storten in je elektronische kmo-portefeuille. Daarvoor heb je 30 kalenderdagen de tijd. Wanneer jouw aandeel verwerkt is, zal de Vlaamse Overheid de subsidie ook in jouw portefeuille storten, zodat je online het volledige bedrag tot je beschikking hebt.

Met het volledige bedrag kan je dan de cursus betalen met je elektronische portefeuille. Je dient dan opnieuw in te loggen en de opdracht tot betaling te geven. Merk op: het kan tot 14 kalenderdagen duren vooraleer de betaling wordt uitgevoerd.

Zodra we jouw inschrijvingsgeld ontvangen hebben, ben je officieel ingeschreven, krijg je je cursus binnen de week thuis opgestuurd en krijg je toegang tot het online studentenplatform waarop je je docent kan contacteren, extra informatie kan raadplegen, oefeningen kan maken, etc.

Opgelet: We beschikken dan enkel over het adres en de gegevens van de onderneming. Indien je wenst dat de cursus naar je thuisadres opgestuurd wordt, stuur ons dan een mailtje met je gegevens naar info@centrumvoorafstandsonderwijs.be.

KMO-portefeuille